23
شهریور

آب برهنه – نظر شما چیست؟ : غذای مقوی


خوب ، من به ایده آب میوه علاقه دارم. می دانم که به دلیل ضعف سلامتی (قند زیاد) کمی کمردرد گرفتم. من متوجه شده ام که شکر دارای یک ماده طبیعی است که باعث می شود من به مفهوم “سلامتی” علاقه مند شوم. و در واقع ، من آنها را خوشمزه یافتم.

این مطمئناً برای من جایگزین میوه یا صبحانه نمی شود. یک وعده غذایی سبک یا درمان یک بار در ماه (فقط نیمی از انواع مختلف را بنوشید)…. در مورد شما چطور؟