6
شهریور

آب لیمو – لیمو تازه در مقابل آب لیمو از کنسانتره: مغذی است


موافقم ، هرچه طعم تازه تری داشته باشد حتی بهتر می شود. یکی از دوستانم در اوایل امسال یک کیسه پر از لیمو از درختی به من داد. من مطمئن نیستم که با بیشتر آن چه کنم ، بنابراین من توانستم مقدار زیادی از آن را در بسته یخ ساده و حذف کنم و اکنون من مکعب های لیمو دارم که برای سس ، نوشیدنی و غیره ضروری است. می توانید یک کیف بزرگ بخرید و همین کار را انجام دهید.