29
شهریور

آخرین غذای سالم؟ : غذای مقوی


مطمئنا تحقیقات زیادی در تضاد با این یکی است … من خواندم که تنظیم کتونیک مرتبط با روزه داری متناوب می تواند کاهش وزن را شگفت زده کرده و سلامت قلب را بهبود بخشد.

اما بعداً خواندم که گیاهخواری / گیاهخواری راهی برای پیشرفت است. حیرت انگیز

کدام شیوه زندگی واقعاً سلامت شریان ها را ارتقا می بخشد و این موارد را قوی نگه می دارد؟