18
شهریور

آرد AP در مقابل گلوتن؟ : غذای مقوی


اخیراً متوجه شدم که گلوتن (به شکل سیتان) در گوشت به جای تار بسیار توصیه می شود. آرد بدون گلوتن موجود است ، که سالم تلقی می شود.

با این حال ، اگر آرد AP دارای گلوتن بالا باشد ، بد / ناسالم تلقی می شود.

اینجا چه چیزی نمی توانم ببینم؟ آیا می توانم آب میوه را در آرد AP بشویم و سپس از نظر پزشکی استفاده کنم؟

میشه لطفا برام توضیح بدید؟