آلمان سفیر ایران را احضار کرد


الجزیره اعلام کرد آلمان سفیر ایران را به دلیل اعتراضات اخیر در ایران احضار کرده است.

الجزیره اعلام کرد آلمان سفیر ایران را به دلیل اعتراضات اخیر در ایران احضار کرده است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری الجزیره عربی در خبری فوری اعلام کرد آلمان سفیر ایران در برلین را احضار کرد.

این رسانه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آلمان از احضار سفیر ایران در این کشور به دلیل اعتراضات ایران خبر داد.