21
مهر

آیا آرد بلند آسیاب شده تلقی می شود؟ : غذای مقوی


نمی دانم آیا آرد برنج ، به ویژه آرد بلند / موچیکو / برنج چسبناک ، که طعم های زیادی در آسیا ایجاد کرده است ، یک غذای تصفیه نشده و ناسالم محسوب می شود؟

به نظر من ، چیزی جز برنج وجود ندارد ، بنابراین تنها غذایی است که می توان آن را شناسایی کرد. اما من فکر می کنم از نظر مایعات و سطح GI بسیار زیاد است.

آیا رژیم غذایی سالم برای خوردن منظم کافی است؟ (من عاشق ساختن cochi matcha mochi با خویشاوندانم هستم!)