20
شهریور

آیا آفت کش ها واقعا مضر هستند؟من شنیده ام که حشرات نه تنها در سطح غذا ، بلکه در داخل نیز وجود دارند ، اگر این درست است ، چقدر؟ آیا آنقدر زیاد است یا آنقدر کم که بر سلامتی شما تأثیر نگذارد؟

ارائه شده توسط / u / saminator1002
[comments]