8
شهریور

آیا استویا بی خطر است؟من در قهوه ای که می خورم 2 بسته استویا استفاده می کنم و معمولاً 3-4 لیوان قهوه در روز می خورم. بنابراین حدود 6-8 بسته استویا در روز. آیا روی کلیه های من تأثیر منفی می گذارد؟

ارسال شده توسط / u / Secret-Ad-43
[comments]