21
مهر

آیا افراد چربی های مختلف را با کالری یکسان ذخیره می کنند؟ : غذای مقوی


من فکر می کنم وزن حداقل کمی ژنتیکی است. من می دانم که مردم می گویند مردم در ارزیابی کالری بد عمل می کنند ، اما من نمونه های زیادی را دیده ام تا باور کنم که ژنتیک نقشی ندارد. س Myال من این است که با این همه کالری ، چگونه برخی افراد در مورد آن تصمیم می گیرند و برخی دیگر آن را به صورت چربی ذخیره می کنند؟ داشتن ماهیچه های بیشتر کالری می سوزاند ، متابولیسم افراد متفاوت است ، آیا افرادی که متابولیسم سریع تری دارند دمای بدن کمی بالاتر است یا دقیقاً کجا؟