8
مهر

آیا این کتاب هنوز منبع اطلاعاتی معتبری است؟ : غذای مقوی


من یک روز دیگر “ویتامین ها در زندگی شما: و عناصر کمیاب” اثر اروین دی سیان را در یک مغازه مو پیدا کردم. دیدم که کتاب از سال 1974 تجدید چاپ شده است ……

بنابراین س myال من این است که آیا وقت و 1 دلار خود را صرف خرید کتاب کردم یا آیا اخبار هنوز در سال 2021 صادق است؟