16
شهریور

آیا باید سبزیجات بیشتری بخوریم؟ : غذای مقوی


یادم می آید که در مدرسه ابتدایی درباره هرم غذایی یاد گرفتم: شما نان / غلات در طبقه پایین داشتید ، بهترین غذاها از چه چیزی بیشتر استفاده می شود ، سپس سبزیجات ، کمی بیشتر و غیره. شما چیزهای نگران کننده ای در مورد گندم و اینکه چگونه برای شما آنطور که فکر می کنید خوب نیست و بیشتر درباره اینکه چگونه سبزیجات باید بخش بزرگی از رژیم غذایی شما باشند ، شنیده اید. چه توصیه ای برای خوردن بیشتر دارید؟