23
مهر

آیا بدن بیشتر از امگا 3 جذب امگا 6 می شود یا رژیم غذایی مدرن بالاتر از این است؟ : غذای مقوی


عنوانی که گویای همه چیز است. من قبلاً می دانم که چرا بیشتر رژیم های غذایی مدرن دارای امگا 6 بیشتر از 3 هستند ، اما فقط می پرسم آیا امگا 6 قبل از امگا 3 تجزیه شده است؟

در واقع ، اگر رژیم غذایی برای امگا 3 تا 6 تأیید شده باشد ، آیا این نشان دهنده بدن و سلول های ما است یا خوردن امگا 6 نوعی آرامش است؟

یا امگا 6 بیشتر از امگا 3 در سلول ها ذخیره می شود ، بنابراین به دلیل تولید بیولوژیکی ، افراد مسن ممکن است دوزهای کمتری نسبت به جوانان داشته باشند ؟؟

متشکرم!