11
شهریور

آیا بدن شما می تواند نحوه هضم شیر را “فراموش” کند؟من 20 سال گیاه خوار بودم ، سپس 5 سالگی گیاهی بودم. هفته گذشته من کنار رفتم و 2 تکه پیتزا خوردم. ایی چنین درد بخار 2 روز طول کشید. من در طول روزهایی که غذا می خورم هرگز مشکلی با شیر نداشتم. آیا روده من فاقد آن چیزی است که برای تولید شیر مورد نیاز است؟ چی شد؟

ارسال شده توسط / u / VegHeaded
[comments]