14
شهریور

آیا برای شما سالم است؟ : غذای مقوی


غذا درست می کنم ، صبحانه و ناهار را تمام می کنم. من در حال کار روی سومین وعده غذایی ام هستم.

آیا برای خوردن غذا از خارج از کشور شام نمی خریدم؟ غذای دیگر ، برنج ، 7 تخم مرغ همراه با سالاد ارائه می دهد. مرغ بو داده و با ادویه جات ترشی جات می شود.

Menu

اگر از این کار صرفنظر می کنید ، این نهمین غذایی است که به نام (مرغ مرغ تنوری) نامیده می شود ، با 7 مرغ کوچک. به نظر من سالم است ، آیا دلیلی برای اجتناب از آن وجود دارد؟

این من را در آشپزی دست خود ، مرغ و مرغ نجات می دهد ، وقتی می توانم آن را از خارج خریداری کنم ، تنها نگرانی من این است که آیا ممکن است علت ناسالم وجود داشته باشد؟

و همچنین هیچ برآوردی از میزان کالری موجود نیست؟