6
شهریور

آیا برنامه ای وجود دارد که بتواند TDEE را بر اساس سابقه غذا خوردن و وزن بدن محاسبه کند؟ : غذای مقوی


به نظر می رسد یک مقایسه ریاضی ساده برای برنامه ای برای محاسبه TDEE بر اساس میزان کالری دریافتی و افزایش وزن / کاهش وزن است. اما این کارهای زیادی است که باید انجام شود زیرا روزهای زیادی برای بررسی وجود خواهد داشت. آیا برنامه نظارت بر غذا وجود دارد که TDEE شما را بعد از یک روز مشخص کند؟