26
شهریور

آیا برنج سفید / نان سفید با سالاد مخلوط با برنج سبوس دار است؟برنج سفید و نان سفید در حین فرآوری از فیبر محروم می شوند ، اما اگر مقدار خود را به فرم سالاد اضافه کنید آیا همان تأثیر برنج گندم کامل را دارد؟

ارسال شده توسط / u / karto2287
[comments]