21
شهریور

آیا برنج قهوه ای آب پز غلات کامل محسوب می شود؟ آیا این غذای سالم تری است یا باید آن را به برنج قهوه ای معمولی تغییر داد؟ : غذای مقوی


دکه های غذا در اینجا برنج قهوه ای ، برنج سیاه ، برنج باسماتی قهوه ای و انواع دیگر برنج را می فروشند و همه آنها به دلیل آب پز شدن در عرض 10-15 دقیقه پخته می شوند. آیا اینها هنوز غلات کامل و گزینه های غذایی سالم محسوب می شوند؟
من می دانم که نوع سنتی آن مقوی تر است ، اما پخته شده هنوز هم یک انتخاب قوی است ، مانند بین بلغور جو دوسر خرد شده و بلغور جو دو سر ، که کمی پخته تر از آهن خرد شده در حالی که هنوز پخته می شود ، البته کمی بیشتر از برش آهن ، بسیار مناسب است؟