13
مهر

آیا بسته های ماهی starkista در صورت زیاد خوردن مضر است؟ : غذای مقوی


من می دانم که ماهی تن نسبت به سایر ماهی ها برچسب قیمت بالاتری دارد. با توجه به وب سایت starkists ، کنسرو ماهی تن دارای محتوای جیوه 1.0 ppm است ، من هرگز هیچ جزییاتی را مستقیماً در جیب ها ندیده ام. کسی میدونه تو جیب چنده؟ چقدر جیوه برای شما مضر است ، به خصوص اگر هر روز آن را بخورم؟