27
شهریور

آیا بیش از یک روش برای پوست کردن گربه وجود دارد؟ یک سنگ (غذا) برای برش همه چیز؟ : غذای مقوی


من فیلم ها و مطالعاتی را دیده ام که نشان می دهد کتو گربه ها بیماری های قلبی ، چاقی ، دیابت و غیره را کاهش می دهد. که اغلب ویدئویی است که فعالیت قند خون را نشان می دهد ، در مورد انسولین ، سرطان و موارد دیگر صحبت می کند.

DIA …

من انواع مقالات ویدئویی را مشاهده کرده ام که مطالعاتی را تبلیغ می کنند که نشان می دهد چگونه غذاهای گیاهی ، بسیار کم چرب و کامل می توانند برای کاهش CVD ، چاقی ، دیابت و غیره کلیدی باشند. به آیا واقعاً دوام آوردن برای شما خیلی راحت تر است؟ یا صادقانه برنده مشخصی وجود دارد؟