18
شهریور

آیا بین خوبی برخی چیزها و مفید آنها برای بدن ما ارتباطی وجود دارد؟ : غذای مقوی


اگر روشهای واضح مانند خوردن آشغال یا خوردن آب نبات را حذف کنیم ، آیا ناحیه ای از غذا وجود دارد که از این اصل احساس خوب = خوب استفاده کند؟ من دریافتم که این نیز می تواند یک مشکل باشد زیرا غذاهایی که طعم خوبی ندارند می توانند با افزودن مواد اضافی طعم خوبی داشته باشند. شاید این قانون در مورد غذاهای ناپایدار همه اعمال شود؟ به عنوان مثال ، من نمی توانم عدس را تحمل کنم و شروع به جویدن می کنم ، اما همراه با غذا ، سس ، بسیاری از ادویه جات دیگر ، آن را دوست دارم. اما آیا منطقی است که به سلیقه من گوش دهم و عدس نخورم؟ آیا شرایطی وجود دارد که طعم یک راه مطمئن برای تعیین سلامت تغذیه باشد؟