15
شهریور

آیا تخلیه آبی که رشته فرنگی پخته کرده اید پایدار نیست؟ : غذای مقوی


به طور کلی ، هنگامی که ماکارونی را می پزید ، آن را با آب بیش از نیاز خود می پزید و بعد از پخت ماکارونی (حداقل در ایتالیا) آب باقی مانده را اضافه می کنید ، اما طبق برچسب مواد غذایی ماکارونی Barilla ماکارونی کامل ، 100 گرم

– RDI 45 درصد ریکشا

– آهن 21 درصد

– 24 درصد منیزیم

– 21 درصد روی

آیا مواد غذایی در فاضلاب از بین می روند؟ آیا ماکارونی باید در آب کافی پخته شود تا همه آن جذب شود؟ من تا به حال نشنیده ام که کسی چنین غذا را بپزد ، اما شاید باید این کار را بکنم.

شما چی فکر میکنید؟