22
مهر

آیا حل شدن تخم مرغ در سرکه سرکه را منبع خوبی از کلسیم می کند؟ : غذای مقوی


من در مورد تخم مرغ به عنوان منبع کلسیم خواندم و ساختار آنها را نادیده گرفتم ، بنابراین از آنجا که قصد داشتم به زودی یک سس تند در خانه درست کنم ، تعجب کردم.

من دریافتم که پوسته تخم مرغ را می توان با سرکه جدا کرد که اگر به درستی بفهمم یک واکنش شیمیایی ایجاد می کند که CA H20 و CO2 تولید می کند. من در مصرف کلسیم به عنوان یک ماده معدنی خالص چیزی پیدا نکرده ام زیرا اغلب یک فسفات مانند فسفات یا کربنات است.

فقط می خواستم بدانم که آیا حل شدن تخم مرغ ها در سرکه ای که برای سس تند استفاده می کنم ، منبع خوبی از کلسیم خواهد بود ، یا این که کلسیم را از بین می برد یا گرانتر می شود یا چیز دیگری. امیدوارم کسی اینجا را بشناسد زیرا در جستجوی اطلاعات از طریق موتورهای جستجو مشکل دارم.