11
شهریور

آیا خوردن فیبر قبل از رژیم چربی / قند جذب چربی / قند را کاهش می دهد؟ : غذای مقوی


قند موجود در میوه ناسالم تلقی می شود زیرا اغلب در فیبر “قفل شده” است و بنابراین مقداری جذب نمی شود.

آیا این محصول پس از داشتن ماده ای دارای فیبر سنگین ، به مصرف قند / چربی نیز می رسد؟ بنابراین ، به طور جداگانه اما در یک وعده غذایی مصرف می شود. آیا فیبر قابل هضم در معده قبل از خوردن غذای چرب / شیرین ، جذب چربی / قند را در بدن کاهش می دهد؟ اگر چنین است ، میزان تأثیر آن چقدر است؟ بهترین زمان چه ساعتی است؟