9
شهریور

آیا خوردن هر روز شیرین کننده های مصنوعی بی خطر است ؟؟؟آیا آنها واقعاً می توانند سلامت قندهای معمولی را متعادل کنند یا آنقدر بد هستند که خطر دریافت آنها را افزایش می دهند "کلمه d" (اگر می دانید منظور من چیست). به عنوان مثال ، آیا می توانید ژله را بدون شکر بدون نگرانی در مورد کربوهیدرات ها یا مسائل مربوط به سلامتی مصرف کنید؟

ارائه شده توسط / u / Accompished-Result8
[comments]