31
شهریور

آیا در ایالات متحده یک مغازه خواربار فروشی وجود دارد که غذاها و نوشیدنی هایی با قند زیاد نمی فروشد؟ : غذای مقوی


من چند نوشیدنی را که چک کردم بررسی کردم و همه آنها 50٪ قند روزانه در آنها افزوده شد.

بله ، من درک می کنم که می توانم قبل از خرید محصولات بر روی خواندن برچسب مواد غذایی تمرکز کنم ، اما امیدوار بودم که ممکن است فروشگاه هایی وجود داشته باشند که فقط غذاها / نوشیدنی هایی را که وجود ندارند بفروشند. چنین قندهای خنده دار به آنها کمک کرد.

من احساس می کنم که پاسخ به سادگی یک نه قوی خواهد بود ، اما شاید کسی پیشنهادی در مورد چگونگی کمک به من برای پیدا کردن مواد مغذی تر داشته باشد.

شخصاً ، من اکنون در شارلوت ، NC زندگی می کنم. هر گونه پیشنهاد