29
شهریور

آیا سبزیجات حرفه ای به عنوان سبزیجات دارند؟ : غذای مقوی


معمولاً هنگام پختن کاری از پیاز ، گوجه فرنگی و گاهی فلفل استفاده می کنم. آنها اغلب با کاری مخلوط می شوند تا بافت بسیار خوبی به دست آورند. آیا سبزیجاتی که در آن قرار داده ام جزو غذاهای وگان محسوب می شود؟

به عنوان مثال ، من کاری مرغ درست می کنم و از 1 پیاز بزرگ ، 2 گوجه فرنگی و 4 فلفل سبز تایلندی استفاده می کنم ، آیا همه این سبزیجات در رژیم غذایی گنجانده شده است؟