21
شهریور

آیا شکر به فواید سایر غذاها برای سلامتی آسیب می رساند؟ : غذای مقوی


با عرض پوزش اگر قبلاً از شما خواسته شده است .. من تعجب می کنم که آیا افزودن شکر به رژیم غذایی سالم در غیر این صورت مزایای سلامتی رژیم را کاهش می دهد .. شما هنوز ارزش غذایی را از مواد خاصی که در آن غذا می خورم دریافت می کنید یا افزایش می یابد آیا قند بر نحوه تهیه این غذای مغذی تأثیر می گذارد؟