13
شهریور

آیا غذاهای دریایی + پنیر (یا محصولات لبنی) از نظر تغذیه و نحوه هضم غذا توسط بدن ما ترکیب مناسبی است؟من و دوستانم در مورد اینکه چگونه غذاها یا تنقلات خاصی را نپزیم بحث می کردیم. غذاهای دریایی (صدف یا میگو) و پنیر در مورد غذا و غیره ترکیب بدی هستند. از نظر طعم ، آنها شگفت انگیز هستند!

ارسال شده توسط / u / the_real_duck_man
[comments]