آیا فرزند خوانده ارث می برد؟


سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱ – ۰۵:۰۲

حقوق قانونی

تهران (پانا) – فرزندخواندگی یا رابطه ناشی از نگهداری از کودکان و نوجوانان یتیم و بدسرپرست جزء علل ارث نیست، بنابراین ارث فرزندانی که از والدین به فرزندخواندگی گرفته شده اند، لحاظ نمی شود.

یکی از مؤسساتی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است و امکان فرزندآوری را برای بسیاری از خانواده ها فراهم کرده است، مؤسسه فرزندخواندگی است که از طریق آن زوجین و یا گاه افراد مجرد می توانند فرزندی را به فرزندخواندگی بپذیرند و سرپرست یا حتی سرایدار. آبروی فرزندشان را بپذیرند.

در کشور ما به منظور حمایت از کودکان و نوجوانانی که سرپرست ندارند یا سرپرست آنها فاقد صلاحیت است، نهادی به نام «سرپرست» تصویب شده است و قوانین فرزندخواندگی و شرایط زوجین و داوطلبان نگهداری در این قانون گنجانده شده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ منصوب شد.

یکی از مسائل مربوط به فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بحث ارث و سهم الارث فرزند خوانده از والدین یا افرادی است که این کودکان را به عنوان سرپرست پذیرفته اند.

ماده ۸۶۱ این قانون در توضیح دلایل ارث بردن از غیر و بهره مندی از ارث می گوید: «ارث ناشی از دو چیز است – نسب و علت».

خویشاوندی یک رابطه خونی بین دو نفر است که از یکدیگر متولد می شوند (رابطه بین والد و فرزند) یا هر دو از شخص ثالث متولد می شوند (رابطه بین برادر و خواهر).

گرچه در امور حقوقی دلایل متعددی وجود دارد، اما در قوانین امروزی کشور ما و در حقوق عمومی تنها یک نوع آن پذیرفته شده است که همان موضوع ازدواج و رابطه ارث زن و مرد است. لازم به ذکر است که به غیر از زن و شوهر، بقیه اقوام از عروس یا داماد خود ارث نمی برند و عروس یا داماد خانواده نیز از اقوام دیگران ارث نمی برند.

همانطور که مشاهده می شود فرزندخواندگی یا رابطه ناشی از نگهداری از کودکان و نوجوانان یتیم و بدسرپرست جزء علل ارث در قوانین کشور ما نمی باشد، بنابراین ارث فرزندانی که از والدین خود به فرزندی گرفته شده و مستثنی شده اند. در نتیجه باید به این سوال که آیا فرزند خوانده می شود یا خیر پاسخ اشتباه داده شود.