6
شهریور

آیا محصولی وجود دارد که بتواند تمام نیازهای بدن را تامین کند؟ : غذای مقوی


من به دنبال کاهش وزن ، رژیم غذایی یا تغییر شیوه زندگی نیستم. من می خواهم بدانم آیا محصولات واقعی (مکمل یا جایگزین) وجود دارد که بدن را فقط با آنچه که نیاز دارد بار می کند. من به طعم ، مزه ، فراوانی یا هر چیز دیگری که QoL در نظر گرفته اهمیتی نمی دهم.