13
شهریور

آیا مردان بالای 40 سال نسبت به مردان بالای 50 سال به غذای مغذی بیشتری نیاز دارند؟من 40 ساله و همکارم 50 ساله است. گاهی در کافه تریا با هم ناهار می خوریم. ما تقریباً همیشه چیزهای یکسانی سفارش می دهیم ، به همین دلیل من پرسیدم. پیشاپیش ممنون 🙂

ارائه شده توسط / u / avitony
[comments]