آیا مرگ ایوب انتظاری، مهندس هوانوردی و نخبگان، مشکوک بود؟ – پایگاه خبری استقامت


به گزارش پایگاه خبری مدارا؛ گزارش های دیگر حاکی از مرگ ایوب انتظاری، دانشجوی مهندسی هوانوردی از دانشگاه صنعتی شریف و مسئول چندین پروژه بزرگ در پردیس فناوری یزد به دلایل «نامعلوم» است.

طبق آگهی منتشر شده توسط انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف، تاریخ دکتری. ایوب انتترار ۹ یا ۱۰ ژوئن بود. منابع اسرائیلی نیز از مرگ مشکوک یک خلبان ایرانی خبر داده اند.

هیچ کس یا نهاد دیگری در این مورد اظهار نظر نکرده است.