22
شهریور

آیا مصرف ویتامین C + روی و مکمل ها بی خطر است؟خواص سولفات (5 میلی گرم) ویتامین C و روی

سیترات روی ، پیکولینات ، آمینو اسید کلات (15 میلی گرم ترکیبی) از روی سوپرینک (این همچنین دارای ویتامین B-6 به عنوان پیرودوکسین HCI 20 میلی گرم است)

ارسال شده توسط / u / 7Seas_ofRyhme
[comments]