28
شهریور

آیا مکمل ویتامین D و K با آنتی بیوتیک Minocycline تداخل / تداخل دارد؟من درباره آنها خوانده ام و چند منبع وجود دارد که کمی عمیق تر شده و می گویند ممکن است آزاردهنده باشند.

ارائه شده توسط / u / Four Priorarms
[comments]