20
شهریور

آیا می توانید مقدار زیادی آنتی اکسیدان داشته باشید؟ : غذای مقوی


با خواندن مختصر آنتی اکسیدان ها (در ویکی پدیا اگر درست به خاطر دارم) به نظر می رسد که می توانید تعداد زیادی از آنها را در یک زمان مصرف کنید. آن نقطه کی می آید؟ اگر فقط 10 غذای غنی از آنتی اکسیدان را در کل زندگی خود بخورید ، چه مشکلاتی ممکن است بوجود بیاید؟