12
مهر

آیا واقعاً میوه لازم است؟من می دانم که آنها ویتامین ها و مواد معدنی را ارائه می دهند ، پتاسیم بسیار مهم است. بسته به رنگ ممکن است نشانگرهای زیادی مانند بتاکاروتن و غیره نیز وجود داشته باشد.

اما س myال من این است که اگر ویتامین ها و مواد معدنی را ارائه می دهیم ، آیا آن را از سبزیجات یا مکمل / مولتی ویتامین خوب دریافت نمی کنیم؟

متشکرم

ارسال شده توسط / u / aceyboy8
[comments]