8
شهریور

آیا پتاسیم زیاد شیر و موز اشکالی ندارد؟ : غذای مقوی


بیشتر پتاسیم دریافتی من از شیر ، موز و کره بادام زمینی تامین می شود. من متوجه شده ام که حد بالای مصرف پتاسیم با این 3 منبع به راحتی قابل دستیابی است. با توجه به این که این 3 منبع بسیار طبیعی هستند ، آیا میزان پتاسیم واقعاً اهمیت دارد؟