28
شهریور

آیا پختن اسفناج / برگ علف در قابلمه ، میزان مواد مغذی کبد را کاهش می دهد؟ : غذای مقوی


سلام دوستان،

من می دانم وقتی اسفناج را به گونه ای بپزید که مانند جوشاندن باشد ، می توانید به کبد مغذی آسیب برسانید. من فکر می کنم این به این دلیل است که برخی از مواد مغذی در آب سقوط پراکنده شده و مصرف نمی شوند.

من امروز دال درست کردم و ادویه جات ترشی جات زیاد کردم و اجازه دادم 30 دقیقه در قابلمه بپزد. فکر من این است که مایع و اسفناج در قابلمه می مانند. کبد زنده تغییر نمی کند

اوه واقعا؟ لطفا توضیح بده. لطفا توضیح بدهید. لطفا توضیح دهید.

Xx