28
شهریور

آیا کم غذا می خوریم؟ : غذای مقوی


“تنوع در رژیم های غذایی ما و این واقعیت که بسیاری از غذاها در معرض انقراض هستند ، به طور تصادفی اتفاق نیفتاده است. این یک مشکل کاملاً انسانی است. بیشترین کاهش تنوع ده ها سال است. پس از جنگ جهانی دوم ، در تلاش برای نجات میلیون ها نفر از گرسنگی ، دانشمندان راههایی برای تولید غلات مانند برنج و جو با نرخهای شگفت انگیز پیدا کرده اند. یکی از موثرترین اخبار. این استراتژی تضمین می کند که – مواد شیمیایی زراعی بیشتر ، آبیاری بیشتر ، ژنتیک جدید اضافه شود – مشخص شد به عنوان “انقلاب سبز”

مقاله را کامل بخوانید

https://www.theguardian.com/books/2021/sep/17/are-we-eating-ourelf-to-extinction