6
مهر

اجتناب از “غذاهای بسیار فرآوری شده” – چگونه لیست مواد تشکیل دهنده را می شناسید؟ : غذای مقوی


سلام بچه ها. شاید یک سوال تازه کار این باشد که وقتی تشویق می شویم از غذاهای متعادل خودداری کنیم ، مواد مضر واقعی کدامند؟

بسیاری از غذاهای گیاهی / گیاهخواری دارای انواع مختلفی از ترکیبات ، پروتئین می باشند. اما چگونه می توانم تفاوت بین افزودنی های خوب و بد را تشخیص دهم؟

آیا چیزی وجود دارد که بیش از دیگران به دنبال آن نباشید؟ من نمی توانم تصور کنم که رنگ خوراکی آنقدر مضر باشد که چیزهایی مانند چربی های ترانس ترانس باعث سرطان شوند.