اروپا: همه گزینه ها در مذاکرات تمام شده است – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; «پیتر استانو» سخنگوی ارشد دستگاه ارتباطی اتحادیه اروپا در نشست خبری روزانه کمیسیون اروپا گفت: «زمان آخرین تلاش» فرا رسیده است تا درباره آخرین پیشنهاد «جوزف بورل» که مسئولیت آن را برعهده دارد، صحبت کنیم. سیاست اتحادیه اروپا و اتخاذ یک “تصمیم سیاسی روشن و قاطع”.

به گفته استانو، «مذاکرات در وین بر دستیابی به تفاهم بر اساس متن بورل متمرکز است و هیئت اتحادیه اروپا در حال انجام گفتگوهای نزدیک بین آمریکا و گفتگوی اصلی درباره ایران است».

وی افزود: پس از نزدیک به دو سال مذاکره فشرده، فضا برای سازش بیشتر برای یک توافق دیگر به پایان رسیده است. امیدواریم به زودی نتیجه بگیریم.