28
شهریور

از نظر ارزش غذایی ، چرا کسی شیر کامل را به جای شیر تغلیظ شده ترجیح می دهد؟ : غذای مقوی


تفاوت واضحی بین شیر نیمه چرب یا بدون چربی در مقایسه با شیر کامل وجود دارد. بسیاری از قیمت مواد غذایی در حال کاهش یا حتی نصف شدن است. مردم اغلب نگران چربی یا کربوهیدرات (به شکل قند) هستند اما پروتئین و سایر مواد مغذی مورد نظر اغلب بخشی از آن هستند تا آنجا که من می دانم.

با این حال ، به نظر می رسد که شیر بدون لاکتوز تنها چربی و قند را از بین می برد در حالی که پروتئین ها را حفظ می کند.

بنابراین مهم نیست که فردی عدم تحمل لاکتوز دارد یا خیر و فقط به ارزش غذایی آن توجه می کند ، چرا کسی شیر کامل را به جای شیر بدون چربی ترجیح می دهد؟