از کارگر نمونه و انجمن صنفی کارگران شرکت فولاد آلیاژی ایران تقدیر شد


به گزارش طلانیوز: در این نشست نمایندگان تشکل های کارگری و بازنشستگان یزد به طرح مشکلات خود بالاخص در مباحث معیشتی، امنیت شغلی، نوع قراردادها و موضوع مسکن پرداختند و با قرائت بیانیه های جداگانه، توجه به قشر کارگری که حرکت چرخ صنعت و اقتصاد را بر دوش گرفته اند، خواستار شدند.


 مهران فاطمی استاندار یزد نیز با اشاره به اهمیت  جایگاه و نقش کارگران، تشکیل مسکن ارزان قیمت برای جامعه کارگری را به عنوان راهبردی مناسب برای رفع بسیاری از مشکلات این قشر زحمتکش جامعه مورد تاکید قرار داد تا با پیگیری از طریق تشکل های کارگری و مساعدت دستگاه‌های ذیربط زمینه رفع یکی از مشکلات عمده خانواده کارگری استان مرتفع گردد.


در پایان این نشست، از کارگران نمونه استان قدردانی شد که از شرکت فولاد آلیاژی ایران آقای داوود صدوقیان به عنوان کارگر نمونه و انجمن صنفی کارگران شرکت به عنوان برگزیده استان مورد تجلیل قرار گرفتند.


فولاد آلیاژی


فولاد آلیاژی


روابط عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران

سریعترین رژیم لاغری