استاد احمد مهدوی دامغانی درگذشت


ایسنا: احمد مهدوی دامفانی، نویسنده و پژوهشگر پرکار امروز (جمعه ۲۸ خرداد) در سن ۹۵ سالگی درگذشت.

اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز تحقیقات میراث مکتوب با تایید این خبر گفت: بله، متاسفانه این خبر صحت دارد و دخترش این خبر را به من داده است.

نسیم محمدی نوه احمد مهدوی دامغانی نیز در صفحه خود نوشت: پدر احمد رفت.

احمد مهدوی دامغانی در ۱۳ شهریور ۱۳۴۰ در مشهد به دنیا آمد. او به فراگیری هنرهای قدیم و جدید مشهد پرداخت و در تهران ساکن شد. در سال ۱۳۲۷ از گروه ادبیات و منقول (بعدها الهیات) دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۳۳ از گروه ادبیات دانشگاه تهران لیسانس ادبیات فارسی گرفت.

در سال ۱۳۴۲ مدرک زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران اخذ کرد. موضوع پایان نامه پزشکی وی تصحیح کتاب کشف الحقایق عزیزالدین نسفی به سرپرستی محمدتقی مدرس رضوی بود.

پس از اتمام رساله دکتری خود در رشته فارسی و ادبیات به عنوان استاد دانشگاه تهران، در رشته های ادبیات و الهیات دانشگاه تهران به تدریس پرداخت.

از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ در دانشگاه مادرید به تدریس ادبیات عربی و فارسی و حقوق اسلامی پرداخت. مهدوی دامغانی چند سال در تهران کارشناس بود و از سال ۱۳۵۴ رئیس سازمان کشور بود.

احمد مهدوی دامغانی از سال ۱۹۸۷ در آمریکا زندگی می کند و در دانشگاه هاروارد و پنسیلوانیا به تدریس دوستی های پزشکی و فوق دکتری می پردازد. تعالیم او در آمریکا شامل معارف اسلامی، ادبیات عرب، ادبیات فارسی، حقوق، تفسیر و سایر رشته های اسلامی بود.

استاد مهدوی دامغانی درگذشت