21
مهر

استویا چطور؟ : غذای مقوی


در یک فروشگاه مواد غذایی بسته های استویا پیدا کردم ، می دانم که مردم اغلب از آنها برای شیرین کردن قهوه یا حتی نان تست استفاده می کنند. من سعی کردم یک بسته را در پروتئین قرار دهم و نمی دانم تفاوت زیادی وجود دارد یا نه ، اما می خواستم بدانم که آیا استویا برای خوردن سالم است یا خیر.