11
شهریور

اطلاعاتی در مورد زیتون؟آیا زیتون سالم است؟

چه نوع زیتونی باید بخورید (آنهایی که از لیوان موجود در سوپرمارکت ، تازه از بازار محلی ، سیاه ، سبز و غیره …)؟

چیزی برای در نظر گرفتن؟

پیشنهاد شده توسط / u / Scheibtruhe
[comments]