اعلام کنید که سازمان ملل متعهد به حل مسئله گرد و غبار و خشکسالی است


دردو غبار و سازمان ملل

تهران (پانا) – برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرد که آماده کمک به ایران برای رفع مشکل گرد و غبار و خشکسالی است.

به گزارش ایرنا، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در مراسم بزرگداشت روز جهانی طبیعت وحشی در سازمان منابع طبیعی و منابع آب گفت: خشکسالی و بیابان زایی حد و مرزی ندارد و این مشکل رو به وخامت است. هر سال در جهان

کلودیا ویداس افزود: خشکسالی و بیابان زایی تأثیر عمیقی بر جامعه و اقتصاد به ویژه بر تعامل مردم محلی، مهاجرت و گرسنگی آب و غذا دارد.

وی گفت: در این شرایط، مدیریت ضعیف منابع آب بر زندگی ۳.۲ میلیارد نفر در سراسر جهان تأثیر خواهد گذاشت.

ویداس افزود: ایران نیز به دلیل نزدیکی به خط استوا به شدت تحت تاثیر خشکسالی، بیابان زایی و گرد و غبار قرار گرفته است به همین دلیل سازمان های مختلف از جمله منابع طبیعی و سازمان آبخیزداری سال هاست در این مکان ها فعالیت می کنند و با این سازمان همکاری می کند. ما.” عالی بود.

وی با قدردانی از اقدامات ایران در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست گفت: در شرایط سختی که ایران با توجه به تحریم ها و حتی گسترش امپریالیسم دارد، اما گام های زیادی برای مبارزه با بیابان زایی و کاهش اثرات طبیعی برداشته شده است. بلایا. بلایا و اکوسیستم ها.” آره.

نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) از بخش آموزش و پرورش خواست تا تاثیر اقلیم و منابع انسانی بر محیط زیست و منابع طبیعی را کاهش دهد و گفت: آموزش کودکان و جوانان می تواند اطلاعاتی در مورد مسائل زیست محیطی باشد.

وی همچنین بر لزوم سرمایه‌گذاری و همکاری در مبارزه با خشکسالی و بیابان‌زایی تاکید کرد و گفت: دولت نباید به برنامه‌های زیست‌محیطی پرهزینه نگاه کند، بلکه باید به عنوان سرمایه‌گذاری نگاه کند.

ویداس ادامه داد: وزارت کشاورزی باید به این فکر کند که چگونه می تواند مصرف آب را در منطقه بهبود بخشد و در عین حال اقتصاد و معیشت مردم را بهبود بخشد.

وی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی در مقابله با گرد و غبار، گفت: ایران در منطقه ای قرار دارد که همسایگان آن برنامه متفاوتی دارند و توان آموزشی موجود در این کشور می تواند به افزایش آگاهی در محیط زیست کمک کند.

نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز گفت: این دفتر آماده کمک به ایران در مقابله با گرد و غبار و خشکسالی است.