افتتاح بخش کتاب حراست مقدس در کتابخانه دانش آموزی شهر شیراز


به همت کانون دانشجویی استان فارس و اداره کل حفاظت و ارتقای حوزه های مقدس استان فارس این بخش در کتابخانه دانش آموزی شیراز راه اندازی شده است. بخش کتاب حراست ویژه بهترین کتاب های حراست که توسط نویسندگان استان فارس در سال گذشته منتشر شده است در کتابخانه دانش آموزی راه اندازی شد.