16
شهریور

افزایش فیبر به میکروبیوتای روده در SCFA – آیا منبع پنهان کالری است – اگر چنین است چقدر؟ این بدان معنا نیست که این چیز بدی است زیرا اسید بوتیریک که به عنوان مثال تولید می شود فواید زیادی برای سلامتی دارد ، اما به تأثیر کالری آن علاقه دارد.



برای توجه ، برای علاقه مندان به https://fa.wikipedia.org/wiki/Butyric_acid#Biochemistry مراجعه کنید تا در مورد اسید بوتیریک که یکی از اسیدهای چرب در زنجیره برنج تولید شده است بیشتر بدانید.

ارائه شده توسط / u / u193
[comments]