اقدامات فولاد خوزستان در حوزه محیط زیست نمونه ای برای کشور است – خبرگزاری مدرا


محمد نیکوکار معاون بهره برداری و توسعه شرکت فولاد خوزستان با تاکید بر اهمیت تولید و توسعه پایدار گفت: حفظ محیط زیست یکی از جنبه های مهم تولید و توسعه است – جبهه پایدار است و شرکت فولاد خوزستان در حال انجام اقداماتی است. نجات دادن. و محیط زیست را بهبود بخشد.بنیاد این کار را انجام داده است.
وی با بیان رویکرد شرکت فولاد خوزستان به محیط زیست در راستای حفظ سلامت کارگران، گفت: حذف و جایگزینی سه قسمت هایل با ظرفیت یک میلیون تن با آلودگی زیاد و مصرف زیاد آب و گاز و شعبه زمزم با آلایندگی کم، مصرف بسیار کم آب و گاز و کیفیت محصول مناسب، نصب تعداد زیادی غبارگیر جهت کنترل آلودگی گرد و غبار، اجرای طرح های تصفیه فاضلاب و بازیافت آب و ایجاد حدود ۵۳۰ هکتار فضای سبز در داخل و خارج. این شرکت که بیش از ۵ برابر می باشد از جمله پروژه های محیط ایجاد شده نشان از توجه ویژه شرکت فولاد خوزستان به محیط زیست برای سلامت کارگران و مردم دارد.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت فولاد خوزستان با بیان دیدگاه ها و توجه مدیر شرکت فولاد خوزستان به پروژه های زیست محیطی، گفت: جلسات پروژه های محیط زیست در بالاترین سطح در شرکت تشکیل و پیگیری می شود. و در کمیته مدیریت توسط مدیر عامل نظارت می شود و این همکاری و همدلی باعث شده است ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های زیست محیطی شرکت فولاد خوزستان اختصاص یابد.
نیکوکار گفت: کارنامه زیست محیطی فولاد خوزستان بسیار عالی است و با تولید از یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن توانسته ایم با تغییر روش های تولید، آلودگی های زیست محیطی به ویژه گرد و غبار را کاهش دهیم و بهره وری را افزایش دهیم.

وی گفت: سال گذشته ۵ پروژه زیست محیطی با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به اتمام رسید که شامل نصب غبارگیر ۲۰-۰۴ در محوطه ملک، نصب سیستم میست در محوطه مخزن روزانه است. دوم به بهره برداری از شبکه تصفیه واحد گندله سازی شماره یک و دو، سیم صفحه هفتم و تامین دو دستگاه سبد جمع آوری اشاره کرد.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت فولاد خوزستان گفت: امسال ۱۳ پروژه زیست محیطی در دست اجرا داریم که تعدادی از آنها تاکنون به اتمام رسیده و امیدواریم در پایان سال اجرایی شود و یکی از آنها است. یکی از مهم ترین پروژه هایی که در سال جاری تکمیل می شود و تاثیر بسزایی در کاهش مصرف آب دارد، پروژه RO برای پسماند از و برگشت به شرکت است که باعث کاهش مصرف آب در شرکت و کاهش دبی آب در شرکت می شود. رودخانه کارون کیفیت مناسب آن باعث افزایش گردش آب در برج های خنک کننده می شود که می تواند باعث کاهش مصرف آب شرکت و بهبود روند تولید شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح روش ها و اجرای پروژه ها شاهد بهبود هر چه بیشتر شرایط محیطی باشیم.